Johdatus Etelä-Aasiaan

kevät 2022

Family burning incense at a Buddhist temple in Kandy, Sri Lanka - Ji-Elle, Wikimedia Commons

Johdatus Etelä-Aasiaan (3 + 2  op)

 

Vanha “Contemporary South Asia” -verkkokurssi uudistuu ja muuttuu suomenkieliseksi. Kevätlukukaudella 2022 voit suorittaa  MOOC-kurssin “Johdatus Etelä-Aasiaan”  (3 op) ja “Etelä-Aasian uutismedia” -kurssin (2 op). 

From spring 2022 onwards “Contemporary South Asia” -course will be organised in a new  format in Finnish, with 3 ECTS  MOOC course and 2 ECTS news media course.  

Aika: kl 2022,

Järjestäjä: Kurssin järjestää Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus ja sitä koordinoi Yliopistojen Aasia-verkosto.

Tavoitteet: Kurssilla opiskelijat tutustuvat Etelä-Aasian maiden lähihistorian päävaiheisiin sekä oppivat ymmärtämään alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssin jälkeen opiskelijat tuntevat Bangladeshin, Pakistanin ja erityisesti Intian nyky-yhteiskuntien kehityslinjat ja suurimmat haasteet. Kurssi kehittää opiskelijan taitoja seuraavilla aloilla: tiedon hakeminen ja yhdistely, opitun soveltaminen, argumentointi ja itsenäinen opiskelu.

Sisältö: Kurssilla keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

Kurssi koostuu kahdesta osasta:

  1. Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op)

Kaikille avoin MOOC-kurssi. Kurssi perustuu oppikirjaan Nykypäivän Etelä-Aasia – alue ja kulttuurit murroksessa. Kurssi suoritetaan itsenäisesti DigiCampus-oppimisympäristössä. Erilaiset verkossa suoritettavat tehtävät tukevat ja täydentävät oppikirjaa ja auttavat opiskelijaa soveltamaan ja pohtimaan oppimaansa. Monipuolisiin tehtäviin sisältyy mm. kysely- ja keskustelutehtäviä, tiivistelmiä, pohdintatehtäviä ja vertaisarvioituja kirjoitustehtäviä. Kurssi on kokonaan suomenkielinen.

Kurssin voi suorittaa kurssikauden aikana omassa tahdissa. Alustavan suunnitelman mukaan aikatauluun sidottuja tehtäviä avautuu suoritettavaksi huhtikuussa.

Oppikirja: Nykypäivän Etelä-Aasia – alue ja kulttuurit murroksessa Toim. Hanna Mannila ja Mikko Viitamäki Gaudeamus, tulossa 2022. Kirjaa on saatavilla keväästä 2022 lähtien kaupoista ja kirjastoista.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Jos sinut on hyväksytty tälle MOOC-kurssille (3 op) Aasia-verkoston kurssihaun kautta saat suoritusmerkinnän automaattisesti kun olet suorittanut kurssin hyväskysttävästi.

Jos kirjaudut itsenäisesti MOOC-kurssille (3 op) DigiCampus sivun kautta saat kurssin suoritettuasi suoritustodistuksen DigiCampus-alustalta.  Tässä tapauksessa, jos haluat kurssista suoritusmerkinnän kysy jo ennen kurssin alkua omasta oppilaitoksestasti hyväksyvätkö he tämän kurssin osaksi opintojasi.

 

2. Etelä-Aasian uutismedia (2 op)

Tälle kurssille voivat osallistua Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat sekä Aasia-verkoston itsemaksavat opiskelijat.

Tällä kurssilla pääset soveltamaan johdantokurssilla oppimaasi perehtymällä Etelä-Aasian maiden uutismedioihin. Kurssi on tarkoitettu jatkoksi 3 op kurssiosiolle ja sen suorittaminen on edellytys tälle kurssille osallistumiselle.

Opiskelijat
1) kirjoittajat lyhyitä tekstejä ja osallistuvat ryhmäkeskusteluun ajankohtaisista uutisista, sekä
2) kirjoittavat lyhyen media-analyysin (3-4 sivua).

Kurssimateriaali sisältää tieteellisiä artikkeleita sekä uutistekstejä ja uutisvideoita. Materiaalit englanninkielisiä. Tehtäviin voi vastata suomeksi tai englanniksi.

Arvostelu: 1-5

Kurssi järjestetään http://www.digicampus.fi alustalla. Kurssin alkaessa saat opettajalta kurssin linkin ja kurssiavaimen.

 

Kurssille hakeminen:

Kurssille järjestetään haku marraskuussa. Hakulomake ja lisätietoja haun tarkasta ajankohdasta ja hakuprosessista tältä sivulta.

Haun kautta hyväksytyt opiskelijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat automaattisesti  suoritusmerkinnän.

MOOC-kurssin (3 op) voi myös suorittaa itsenäisesti kirjautumalla kurssille Google- tai HAKA-tunnuksilla kurssijakson aikana http://www.digicampus.fi -> MOOC-kurssit -> Asianet. Itsenäisesti kirjautuneet opiskelijat saavat kurssitodistuksen suoritettuaan kurssin hyväksytysti, mutta he eivät saa suoritusmerkintää.

Photo: Ji-Elle, Wikimedia Commons