Hakuohjeet kanditason johdantokursseille

Seuraava hakuaika 23.8.-14.9.2021 

Yliopistojen Aasia-verkoston kanditason verkkokursseilla saat perustiedot Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian historiasta ja nyky-yhteiskunnista, sekä Itä- ja Kaakkois-Aasian liiketoimintaympäristöstä. Kanditason kursseja on neljä ja ne sopivat kaikille Aasiasta kiinnostuneille. Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasia-kurssit suoritetaan suomeksi, liiketalouskurssin suorituskieli on englanti.

Yhdistämällä kanditason kursseja Aasia-verkoston maisteritason kursseihin, voit koota sivuainekokonaisuuden kahdella eri tavalla: Mini minor (10 op) tai Aasian ohjelma (25 op).

Jokainen kanditason kurssi koostuu kahdesta osasta:
– kaikille avoimesta ja maksuttomasta peruskurssista (3 op), joka järjestetään MOOC-kurssina, ja
– syventävästä osiosta (2 op), jolle voi osallistua Yliopistojen Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat maksutta, ja muut opiskelijat maksua vastaan.

Voit hakea yhdelle tai useammalle kurssille. Jos haluat suorittaa useamman kurssin, ole realistinen sen suhteen miten monta opintopistettä pystyt suoritamaan lukukauden aikana. Verkkokurssien suorittaminen vaatii hyvää ajankäytön suunnittelua ja omatoimista opiskelua.

Kanditason johdantokurssit:

 

1. Johdatus Itä-Aasiaan (3 + 2  op) (syyslukukausi)
Kurssi johdattaa opiskelijan Kiinan, Etelä-Korean, Pohjois-Korean ja Japanin historiaan ja nyky-yhteiskuntiin. Kurssilla tutustutaan maiden poliittisiin järjestelmiin ja erityispiirteisiin kuten Kiinan puolue-valtiojärjestelmä, tarkastellaan talouden kehityskaaria ja pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten väestön ikääntyminen, työelämän haasteet ja naisten ja vähemmistöjen asema.

2. Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 + 2 op) (syyslukukausi)
Kurssi johdattaa opiskelijan Kaakkois-Aasian kulttuuriseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen, nyky-yhteiskuntiin ja talouteen. Kurssilla opiskelijat tutustuvat alueeseen eri teemojen kautta. Keskeisiä aiheita ovat talouden kehitys ja kestävän kehityksen kysymykset kuten ympäristöongelmat ja kansalaisyhteiskunta. Kurssi käsittelee myös alueellista yhteistyötä Mekong-joen alueella, Aseanin piirissä ja muuttoliikkeen hallinnassa

3. Johdatus Etelä-Aasiaan (3 +2 op) (kevätlukukausi)
Kurssilla keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

4. Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 +2 op) (spring term)
The course covers various aspects of business and management practices such as location decision, market access and supply chains. Students learn about individual countries as well as regional economic integration.

 

Sivuainekokonaisuudet

Aasian ohjelma 25 op

Aasian ohjelma on monitieteinen perusopintotasoinen sivuaine, joka tarjoaa opiskelijalle perustiedot Aasiasta. Sivuaine koostuu vähintään kolmesta 5 op:n perusopintojen tason kurssista sekä Yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamista englanninkielisistä maisteritason kursseista, niin että opintopisteitä on yhteensä vähintään 25.

Mini minor 10 op

Mini minorin suorittamalla voit perehtyä yhteen alueeseen tai teemaan syvemmin. Tämä sivuaine koostuu yhdestä perustason kurssista (5 op) ja samaa aluetta tai teemaa käsittelevistä Aasia-verkoston maisteritason kursseista. Koska kurssitarjonta vaihtelee vuosittain, tarkista Aasia-verkoston sivulta millä kurssiyhdistelmillä voit koota Mini minor sivuaineen.

 

Miten kursseille voi hakea?

1. Yliopistojen Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat

Opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus Aasia-verkoston jäsenyliopistossa voivat suorittaa kursseja ilmaiseksi.

Jäsenyliopistoja ovat:
Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

+ Tampereen Ammattikorkeakoulu (Tampereen yliopiston jäsenyyden kautta)
+ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (Jyväskylän yliopiston jäsenyyden kautta)

2. Muut opiskelijat

a) Aasia-verkoston (Turun yliopiston) itsemaksavana erillisopiskelijana

Voit hakea kursseille itsemaksavana erillisopiskelijana maksamalla 250 euron maksun sivuaineopinto-oikeudesta (max 25 op). Täytä ensin Aasia-verkoston hakulomake ja hakulomake erillisopintoihin. Kun olet saanut hyväksymisilmoituksen maksa osallistumismaksu ennen kurssien alkamista, jotta saat kirjautumiskoodin kursseille.

Maisteritason kursseilla vaaditaan riittävät taustatiedot kurssin aiheesta. Itsemaksavan opiskelijan tulee osoittaa, että hänellä on joko opintojen tai työkokemuksen kautta tarpeelliset taustatiedot.

b) Turun yliopiston avoimen yliopisto kautta

Osa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen järjestämistä Aasia-verkoston kursseista on suoritettavissa Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta.  Avoimella yliopistolla on oma hakujärjestelmä, hakukriteerit ja kurssimaksut.  Lisätietoja näillä sivuilla: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/east-asian-studies

c) Kanditason MOOC-kursseja voivat suorittaa kaikki ilmaiseksi. Kurssialueille pääsee kurssikautena DigiCampus alustalta -> MOOC-kurssit-> Asianet kirjautumalla kurssiin Google- tai HAKA-tunnuksilla.  Itsenäisesti kirjautuneet opiskelijat saavat kurssin suoritettuaan todistuksen DigiCampus-alustalta, mutta he eivät saa opintopisteitä.

Lue huolellisesti hakuohjeet weppisivulta http://www.asianet.fi

Hakuajat

Syyslukukausi: 23.8.- 14.9. 2021

Kevätlukukausi: 1-21. 11. 2021

Kesälukukausi: 28.3.-24.4.2022

Suoritusmerkinnät

Aasia-verkoston tai Turun yliopiston avoimen yliopiston haun kautta hyväksytyt opiskelijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat automaattisesti  suoritusmerkinnän.

MOOC-kurssille (3 op) itsenäisesti kirjautuneet opiskelijat saavat kurssitodistuksen suoritettuaan kurssin hyväksytysti, mutta he eivät saa suoritusmerkintää.

Ennen kuin haet kurssille, tarkista omasta oppilaitoksestasi että voit sisällyttää opinnot tutkintoosi.