MOOC: Johdatus Etelä-Aasiaan

Southasia

Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op)

Kieli: Suomi

Kurssille voi hakea Aasia-verkoston haun kautta (jäsenyliopistojen opiskelijat, itsemaksavat opiskelijat):
1-21. 11. 2021

Kurssille voi kirjautua itsenäisesti DigiCampuksen kautta ilman hakuprosessia: kevätlukukausi (tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin)

Kurssia voi suorittaa: kevätlukukausi 2022. Tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin

Järjestäjä: Kurssin järjestää Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus ja sitä koordinoi Yliopistojen Aasia-verkosto.

Yhteyshenkilö: yliopistonlehtori Outi Luova

Tavoitteet: Kurssilla opiskelijat tutustuvat Etelä-Aasian maiden lähihistorian päävaiheisiin sekä oppivat ymmärtämään alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssin jälkeen opiskelijat tuntevat Afganistanin, Bangladeshin, Pakistanin ja erityisesti Intian nyky-yhteiskuntien kehityslinjat ja suurimmat haasteet. Kurssi kehittää opiskelijan taitoja seuraavilla aloilla: tiedon hakeminen ja yhdistely, opitun soveltaminen, argumentointi ja itsenäinen opiskelu.

Sisältö: Kurssilla keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

  • Kurssi koostuu 4-5 osiosta.
  • Jokaiseen osioon kuuluu lukumateriaalia, verkkomateriaaleja ja erilaisia oppimistehtäviä kuten kysely- ja keskustelutehtäviä, tiivistelmiä, pohdintatehtäviä ja vertaisarvioituja kirjoitustehtäviä.
  • Opiskelijat suorittavat kurssin itsenäisesti ilman opettajan ohjausta.
  • Kurssi on kokonaan suomenkielinen.
  • Kurssilla ei ole tiukkaa aikataulua, vaan sen voi suorittaa kurssikauden aikana omassa tahdissaan.
  • Arvostelu: hyväksytty/hylätty
  • Kurssin materiaali:  kurssi perustuu kirjalliseen materiaalin ja verkosta saatavilla olevaan materiaaliin. Aikaisemmin mainittu oppikirja ei ehdi valmistua kevääksi.

Kirjautumisohjeet kurssille:

Tämä maksuton kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssille kirjautuminen avautuu keväällä 2022 ja sitä voi suorittaa noin kolmen kuukauden ajan.

Yliopistojen Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat tai Aasia-verkoston itsemaksavat opiskelijat voivat tulla kursseille myös kurssihaun kautta, jolloin he saavat suoritetuista kursseista suoritusmerkinnän automaattisesti. Kurssihaun ajankohdat ja hakuohjeet löytyvät täältä.

Kurssi järjestetään DigiCampus-alustalla. Pääset kirjautumaan kurssialueelle joko Google-tunnuksillasi tai oppilaitoksesi HAKA-tunnuksillasi tältä DigiCampuksen sivulta.

Todistus ja suoritusmerkintä:

Kun olet suorittanut kurssin kaikki vaadittavat tehtävät hyväksyttävästi, voit tulostaa DigiCampus-alustalta todistuksen kurssin suorittamisesta.

Jos sinut on hyväksytty kurssille Yliopistojen Aasia-verkoston kurssihaun kautta saat suoritusmerkinnän automaattisesti tehtyäsi kurssin hyväksytysti. Suoritusmerkinnät kirjataan kurssin päätyttyä Turun yliopiston opintorekisteriin, jos voit siirtää suorituksesi omaan yliopistoosi. Katso ohjeet Study Guide -opinto-oppaasta.

Muut opiskelijat eivät saa kurssista automaattisesti suoritusmerkintää opintorekisteriin. Voit kysyä soveltuvasta oppiaineesta yliopistossasi/korkeakoulussasi voidaanko kurssin suoritus hyväksyä sinne.

Lisätietoja MOOC-kurssin suorittamisesta löytyy tältä sivulta.


Tätä kurssia voi täydentää Etelä-Aasian uutismedia -kurssilla, joka on maksullinen opiskelijoille jotka eivät ole kirjoilla Yliopistojen Aasia-verkoston jäsenyliopistossa. Lisätietoja kurssista täällä.


Huom! Suomenkieliset kanditason kurssit korvaavat aiemmat vastaavat englanninkieliset kurssit. Jos olet jo suorittanut jonkun englanninkielisistä kanditason kursseista ja saanut siitä merkinnän yliopistosi opintorekisteriin, et voi saada vastaavasta uudesta kurssista enää uutta opintorekisterimerkintää. Voit kuitenkin halutessasi tehdä uuden MOOC-kurssin esim. tietojasi päivittääksesi ja saat silti kurssista DigiCampuksen todistuksen, vaikka opintopisteitä ei rekisteröidäkään tutkintoosi. Kirjaudu siinä tapauksessa kurssille suoraan DigiCampuksen kautta.

Jos olet suorittamassa Yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamaa Aasian ohjelma -sivuainetta, voit yhdistää siinä aiemmin tehtyjä englanninkielisiä verkkokursseja ja uusia suomenkielisiä kanditason kursseja, kunhan kurssit eivät ole aiheeltaan samoja.

Photo: Ji-Elle, Wikimedia Commons