Publications

Finnish language reports

Tunne kiinalainen partnerisi (1): Kiinan korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmä

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (TY) julkaisema taustoitus.

Kiinan merkitys korkeakoulujen kansainvälisessä yhteistyössä on vahvistunut vuosi vuodelta, mutta Kiinan korkeakoulujärjestelmän tuntemus on Suomessa vielä varsin pinnallista. Kiinan kanssa yhteistyötä suunnitellessa ja tehtäessä on hyvä tietää partnerin asema korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmässä: sen taso, rahoituslähteet ja hallinnollinen asema. Myös korkeakoulujen hallinto- ja ohjausjärjestelmässä on paljon erityispiirteitä, joista on hyvä olla tietoinen. Tämän tekstin tarkoituksena on tarjota taustatietoa kiinalaisista yliopistoista yhteistyön suunnittelun tueksi. Taustoituksen toinen osa (julkaistaan 2021 loppuvuodesta) keskittyy korkeakoulujen ohjausjärjestelmään. Molempia taustoituksia päivitetään tarpeen tullen.

“Academic Research Projects on Asia in Finland” -catalogue

The Finnish University Network for Asian Studies annually publishes a research catalogue titled “Academic Research Projects on Asia in Finland”. The aim of the catalogue is to enhance academic networking and to promote partnerships with public and private institutions. The catalogue is published yearly at the Asian Studies Days conferences.

You can download the latest catalogue from here:

Asian_Studies_Catalogue_2020

The catalogue contains information about on-going or recently completed academic research projects on Asia being conducted at Finnish universities and research institutes. The data was collected through an e-mail form that circulated among Asia researchers in Finland during the summer of 2020. Forthcoming academic publications as well as publications between 2017 and 2020 are also included, while Master’s theses are omitted.

The catalogue is updated on demand throughout the year. Please contact Outi Luova (outi.luova@utu.fi) if you want to be included in the catalogue.

Reports from the Asian Studies Days

Conference report 2020: Science and Education during the Pandemic

Conference report 2019: Science and Education Policies in Asia

Textbooks

The Asia Network has initiated and partially financed the publication of the following books, in order to strengthen the basic knowledge of Asia in Finland.

Nykypäivän Etelä-Aasia – alue ja kulttuurit murroksessa. Toim. Hanna Mannila & Mikko Viitamäki. Tulossa 2022.

Kaakkois-Aasia. Talous, ympäristö ja yhteiskunta. Toim Erja Kettunen, 2019. Gaudemaus.