Työllistymiskysely Aasian verkko-opinnoista alumneille / Asianet Graduate Employment Survey

Oletko sinä Asianetin verkko-opintoalumni?

Oletko suorittanut esim. Aasian ohjelman opintoja Yliopistojen Aasia-verkostossa?

Teemme työllistymisselvitystä, jossa haluamme selvittää miten Aasian verkko-opintoja suorittaneet ovat sijoittuneet työelämään ja mitä hyötyä heillä on mahdollisesti ollut Aasian opinnoista työurallaan.

Jos olet tehnyt vuosien 1996-2015 välillä joitakin alla olevista opinnoista, vastaa lyhyeen kyselyymme osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/9D1140C067447CA8.par

Työllistymisselvityksen yhteenveto julkaistaan 18.2.2016 Yliopistojen Aasia-verkoston 20-vuotisjuhlaseminaarissa Turun yliopistossa ja osoitteessa www.asianet.fi.

Yliopistojen Aasia-verkosto (aiemmin nimellä Itä- ja Kaakkois-Aasian yliopistoverkosto) on tarjonnut verkossa mm. seuraavia verkkokursseja

1. Aasian ohjelma / Asian Programme
– sisältää kursseja Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteiskunnasta, politiikasta, liiketaloudesta, kielestä ja kulttuurista, yht. 15 ov / 25 op)

2. Maisteritason syventäviä kursseja
– mm. Chinese economy, Introduction to Chinese Contemporary History,  Introduction to Chinese Law, Japanese Society, Moulding Japanese Society, Asia in Western Eyes ja paljon muita verkkokursseja.

3. Tohtoritason kurssit: Doing Fieldwork in Asia ja Localising Theories.

Kiitos!

Terveisin,
Yliopistojen Aasia-verkoston koordinaatioyksikkö
Outi Luova ja Silja Keva

********************************************

Are you an alumnus of Asianet online courses?

Have you studied online courses organised by the Finnish University Network for Asian Studies, such as the Asian Programme, between 1996 and 2015?

We are making a graduate employment survey to find out what kind of career paths our alumni have. Is your work related to Asia? Have the courses been beneficial to your career in some other ways?

Let us know your answers. Tell us in our short questionnaire here: https://www.webropolsurveys.com/S/14392D14BF2ACF4B.par

Survey results will be presented at the 20th anniversary conference of the Finnish University Network for Asian Studies, 18th February 2016, at the University of Turku. They will also be published on the Asianet website: www.asianet.fi

Finnish University Network for Asian Studies (formerly named as the Finnish University Network of East and Southeast Asian Studies) has offered various online courses over the years, including
1. Asian Programme (15 / 25 ects)
– courses on the society, politics, business, languages and communication in East and Southeast Asia

2. Master’s level courses
– such as Chinese Economy, Introduction to Chinese Contemporary History,  Introduction to Chinese Law, Japanese Society, Moulding Japanese Society and Asia in Western Eyes, to name but a few.

3. Doctoral level courses: Doing Fieldwork in Asia and Localising Theories

Thank you!

Best wishes,
Outi Luova and Silja Keva
Coordination Unit
Finnish University Network for Asian Studies