Kone-Fudan Scholarships open for application, deadline 30.10.2015

Kone-Fudan tutkijastipendit ovat nyt haussa!

Nordic Centre at Fudan University  – konsortion suomalaiset jäsenyliopistot julistavat haettavaksi kaksi Kone – Fudan Nordic Centre -tutkijastipendiä Kiinassa tehtävää tutkimustyötä varten. Tukikohtana toimii Nordic Centre at Fudan University (Shanghai), josta osoitetaan tutkijalle työtila.  Haku päättyy 30.10.2015. Apurahakausi alkaa 1.1.2016. Apurahakausi (normaalisti 6 kk) voidaan aloittaa myös muuna sovittuna ajankohtana vuonna 2016. Apurahaohjelman rahoittaa Koneen Säätiö.

Koneen Säätiön Fudan Nordic Centre -tutkijastipendejä voivat hakea Nordic Centre at Fudan University suomalaisten jäsenyliopistojen tohtorikoulutettavat, post doc -tutkijat ja opettajat, joiden tutkimus sijoittuu humanististen, yhteiskunta- tai ympäristötieteiden aloille. Stipendejä ei myönnetä kasvatustieteelliseen, psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen eikä kauppatieteelliseen tutkimukseen, paitsi jos kyseessä on monitieteinen tutkimus.

Hakujulistukset suomeksi ja englanniksi ovat luettavissa täällä:

http://www.asianet.fi/kone-fudan/

 

***

Kone-Fudan Scholarships open for application!

The Finnish member universities of the Nordic Centre at Fudan University announce two scholarships for research to be carried out in China. The Nordic Centre at Fudan University, Shanghai will offer an office space for those awarded with the scholarship. The deadline for applications is 30 October, 2015. The research period (normally 6 months) will begin on 1 January 2016 but it is possible to agree to start the research period on another date during the year 2016. The scholarship programme is funded by Kone Foundation.

For more information, please see: http://www.asianet.fi/kone-fudan/