Meet the Winners: Master’s Award in Asian Studies 2015

Master’s Award in Asian Studies

2015 Master’s Award in Asian Studies was announced October 1st at Asian Studies Days in Vaasa. In total we received 10 excellent entries from four Finnish universities. Due to the high level of the entries, the award prize (1000€) was equally divided between two contestants:

Paula Pankakoski from the University of Turku.
Title of Master Thesis: Place and belonging: An ethnography of rural migrant children in Beijing.
Jury’s evaluation of the thesis (in Finnish):

pankakoski

Pankakosken etnografian alan tutkielma käsittelee ajankohtaista teemaa Kiinan maaseudulta suurkaupunkiin muuttaneiden lasten ”paikan identiteetin” muotoutumisesta ja siihen linkittyvästä niin kutsutusta hukou-systeemistä. Pankakosken tutkimus, jonka primääriaineiston hän on itse kerännyt Pekingissä suorittamansa kenttätyön tuloksena, piirtää mielenkiintoisen ja relevantin kuvan varsin tuntemattomasta tarkastelukohteestaan uudenlaisesta näkökulmasta – eli maalta suurkaupunkiin muuttaneiden ja vailla kaupunkilaisen virallista kotipaikkastatusta (hukou) olevien kiinalaislasten paikan ja kuuluvaisuuden tunteesta / käsityksestä. Pankakoski analysoi lähteitään asiantuntevasti samalla osoittaen hallitsevansa eri tutkimusmetodeja ja saavuttaen itsenäisiä tieteellisiä tuloksia tematiikaltaan haastavasta aiheesta. Työ on asetelmaltaan, rakenteeltaan ja tulostensa selkeän esittämisen osalta mielekäs kokonaisuus, jonka arvoa eivät vähäiset puutteet murenna.

 

– Tuomas Poukkula from the University of Turku
Title of Master Thesis: The role of cultural awareness in building Chinese health food brands.
Jury’s evaluation of the thesis (in Finnish):

poukkula

Poukkulan kauppatieteiden alan tutkielma tarkastelee kiinalaisten kuluttajien kulutuskäyttäytymistä ja sen kontekstissa kuluttajien harjoittamaa kommunikaatiota ja kulttuuristen arvojen ilmaisua kiinalaisten verkkokauppojen sivustoilla. Työ on lähdeaineistoltaan ja metodologialtaan (netnografia) varsin innovatiivinen, minkä lisäksi tutkielman ansiona voidaan pitää tekijän huomattavaa perehtyneisyyttä tutkimuskohteensa laajempaan tematiikkaan, mikä ilmenee muun muassa avainkäsitteiden ja tutkimusasetelman perusteellisen selvittämisen ja Kiinan kulttuurin syvällisen tuntemuksen saralla. Poukkulan saavuttamat tutkimustulokset tarjoavat uuttaa ja relevanttia markkinatietoa hyödynnettäväksi Kiinassa toimiville tai sinne suuntaaville suomalaisille kulutustavaranviejille. Tutkielma tarjoaa vahvan esimerkin erinomaisesta opinnäytetyöstä Aasian tutkimuksessa.