20 vuotta, tuhansia opiskelijoita ja lähes 40 000 opintopistettä! Yliopistojen Aasia-verkoston juhlavuosi 2016!

Tänä vuonna juhlitaan valtakunnallisen Yliopistojen Aasia-verkoston 20-vuotisjuhlia seminaarein, workshopein ja kilpailuin!

Photo: Jukka Aukia

Yliopistojen Aasia-verkosto perustettiin vuonna 1996 opetusministeriön tuella kokoamaan yhteen Suomen hajanaiset Aasian tutkimuksen ja opetuksen voimavarat. Perusopintojen tason ”Aasian ohjelma”- verkko-opetuskokonaisuus on luonut perustan suomalaisten opiskelijoiden Aasia-kiinnostukselle ja -tietämykselle. Aasian ohjelman kursseja on tähän mennessä suorittanut 3 594 opiskelijaa yhteensä 19 957 opintopisteen verran. Kaiken kaikkiaan verkoston kursseja on suoritettu melkein 40 000 opintopisteen verran, kun mukaan lasketaan myös maisteri- ja tohtoritason kurssit. Aasia-verkosto on digitaalisen opetuksen edelläkävijöitä Suomessa.

Verkkokurssien lisäksi Aasia-verkosto on tukennut monitieteistä Aasia-opetusta ja -tutkimusta järjestämällä verkoston jäsenyliopistoissa seminaareja maisteriopiskelijoille ja tohtorikoulutettaville sekä pitämällä Aasian tutkimuksien päiviä, jotka ovat koonneet kerran vuodessa suomalaisia ja ulkomaalaisia Aasia-tutkijoita yhteiseen tapaamiseen. Lisäksi verkosto tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta Aasia-tutkimuksesta sosiaalisessa mediassa ja asianet-list sähköpostilistalla sekä julkaisemalla vuosittain ”Academic Research Projects on Asia in Finland” –katalogia. Kurssien, seminaarien ja tiedotuksen avulla verkosto on luonut Suomeen tiiviin Aasian tutkimuksen yhteisön ja vahvistanut Aasia-tutkijoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Juhlavuotta vietetään koulutukseen ja tutkimukseen liittyvien tapahtumien parissa eri puolilla Suomea:

  1. Pääjuhla keväällä Turun yliopistossa 18-19.2. Teema: “Education, Science and Equality in Asia”. Juhlaseminaari, jota seuraa tohtorikoulutusseminaari. Ohjelma liitteenä.
  2. Jäsenyliopistojen opiskelijajärjestöille tarjotaan rahoitusta (3 x 500€) Aasiaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumien tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta Aasia-opintoja kohtaan. Avustusten voittajat julkistetaan 18.2. juhlaseminaarissa Turussa.
  3. Aasia-aiheinen valokuvakilpailu opiskelijoille. Kilpailu käynnistyy toukokuun alussa.
  4. Aasian tutkimuksen päivät lokakuussa. Asiantuntijaesitelmiä, gradu-työpaja, tohtorikoulutusseminaari ja gradupalkintojen jako.

Lisätietoja:

Outi Luova, Aasia-verkoston johtaja, yliopistonlehtori
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, Turun yliopisto
puh +358 2 333 5017