Uusi kirja Kaakkois-Aasiasta kiinnostuneille

Gaudeamus on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen Kaakkois-Aasian nyky-yhteiskuntia käsittelevän kirjan. Teos on tärkeää luettavaa paitsi Kaakkois- Aasiasta kiinnostuneille ja alueen maiden kanssa työskenteleville myös kaikille matkailijoille ja uteliaille maailmankansalaisille.

Kaakkois-Aasia tunnetaan rannoistaan ja sademetsistään mutta myös monista viime vuosikymmenien vakavimmista konflikteista. Usein unohtuu, että tämä Intian ja Kiinan väliin jäävä alue on pinta-alaltaan ja väkiluvultaan lähes Euroopan kokoinen, ja sen taloudellinen ja kulttuurinen merkitys on alati vahvistumassa. Millaisia mahdollisuuksia maat tarjoavat esimerkiksi liiketoiminnalle ja kauppasuhteille?

Kaakkois-Aasia on ensimmäinen suomenkielinen alueen nykykehitystä esittelevä teos. Se piirtää kuvan monikulttuurisesta ja poliittisesti kirjavasta mutta myös dynaamisesta ja keskinäiseen yhteistyöhön pyrkivästä maailmankolkasta. Teoksessa perehdytään myös Suomen ja Kaakkois-Aasian välisen kaupan historiaan. Alueen taloudellista ja poliittista kehitystä käsitellään sekä liiketoiminnan että kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Onko mailla edellytyksiä edistää esimerkiksi ympäristönsuojelua ja vastuullista liiketoimintaa?

Kirjan toimittaja dosentti Erja Kettunen-Matilainen on tuttu Yliopistojen Aasia-verkoston opiskelijoille monista verkkokursseistaan. Hän on Turun yliopiston talousmaantieteen dosentti erityisalanaan Itä- ja Kaakkois-Aasian talousintegraatio ja liiketoimintaympäristöt. Kettunen-Matilainen toimii kansainvälisen talousmaantieteen yliopistonlehtorina Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulussa aihepiirinään Aasian kasvutaloudet ja EU:n ja Aasian väliset taloussuhteet.

Yliopistojen Aasia-verkosto teki aloitteen kirjasta ja rahoitti kirjahanketta keskeisesti. Kirjaa tullaan käyttämään myös oppikirjana verkoston verkkokursseilla.

Lue lisää:

The first Finnish-language textbook on contemporary Southeast Asia is out now! This book provides a indepth introduction to this versatile and increasingly dynamic area. The book project was initiated and financed by the Finnish University Network for Asian Studies. The book is a must read for everyone interested in Southeast Asia whether you are a student, tourist or a professional working with the area.