Yliopistojen Aasia-verkosto

Yliopistojen Aasia-verkosto on perustettu vuonna 1996 ja vuodesta 1999 lähtien se on tarjonnut Aasiaa käsitteleviä etäopetuskursseja.

Tavoite

Yliopistojen Aasia-verkoston tavoitteena on täydentää ja vahvistaa verkoston jäsenyliopistoissa annettavaa Aasiaan liittyvää opetusta, tutkijakoulutusta ja asiantuntijatoimintaa. Lisäksi päämääränä on edistää verkostoon kuuluvien yliopistojen välistä Aasiaan liittyvää työnjakoa ja monialaista yhteistyötä. Aasia-verkosto tukee myös kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Aasian alueen yliopistojen kanssa.

Verkoston toiminnan tavoitteena on myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä Aasiaan liittyvään tiede- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun osallistuminen.

Opetus

Yliopistojen Aasia-verkosto tarjoaa verkko-opetusta perus-, syventävien ja jatko-opintojen tasolla. Kaikki opetus järjestetään Moodle-oppimisympäristössä Internetissä. Kurssit koostuvat luennoista, kirjatenteistä, verkkoharjoituksista ja esseistä.

Asian Programme -sivuainekokonaisuus

Asian Programme on monitieteinen perusopintotasoinen opinto-ohjelma, joka tarjoaa kattavat perustiedot Aasiasta kaikille, joiden opinto- tai urasuunnitelmat liittyvät alueeseen. Opinnoissa perehdytään Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian yhteiskuntiin, kulttuuriin ja liiketalouteen. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille. Lue lisää Asian Programmesta.

 Mini Minor -sivuainekokonaisuus 

Mini Minor in Asian Studies tarjoaa mahdollisuuden tehdä pieni 10 opintopisteen laajuinen sivuaine, jossa voi syventyä yhteen maantieteelliseen alueeseen Aasiassa. Mini Minorissa yhdistetään samaan teemaan liittyviä perus- ja syventävien opintojen tasoisia kursseja. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille. Lue lisää Mini Minorista. 

Syventävät opinnot

Maisteritason kurssit syventävät opiskelijan tietämystä Aasiaan liittyvissä aihealueissa ja tukevat maisteritutkielman kirjoittamista. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille. Lue lisää.

Jatko-opinnot

Jatko-opintotason kurssit tarjoavat Aasiasta väitöskirjaa kirjoittaville työkaluja vahvan metodologisen ja teoreettisen pohjan rakentamiseen. Kurssit ovat myös maisteritason opiskelijoiden seurattavissa, mutta he eivät voi suorittaa niitä. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille. Lue lisää.

Kuka voi hakea opintoihin?

  • Yliopistoverkoston jäsenyliopistojen opiskelijat voivat opiskella Aasian ohjelmassa ilmaiseksi.
  • Ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat osallistua ohjelmaan ilmaiseksi, mikäli heidän korkeakoulunsa sitoutuu maksamaan heidän opintonsa.
  • Myös muut halukkaat voivat suorittaa ohjelman itsemaksavina erillisopiskelijoina. Muiden kuin Suomen kansalaisten kohdalla verkoston johtoryhmä päättää erillisopiskelijoiden hyväksymisestä tapauskohtaisesti.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät kunkin opetuskokonaisuuden sivuilta.

Muu toiminta

Yliopistojen Aasia-verkosto järjestää vuosittain Aasian tutkimuksen päivät, joka toimii kansallisena Aasian tutkimuksen keskustelu- ja verkostoitumisfoorumina Suomessa. Aasian tutkimuksen päivien yhteydessä Aasia-verkosto myöntää Aasian tutkimuksen gradu-palkinnon kannustaakseen korkeatasoista Aasian tutkimusta ja julkaisee päivitetyn luettelon Suomessa tehtävistä Aasian tutkimuksen projekteista.

Aasia-verkosto välittää aktiivisesti Aasian tutkimukseen ja opetukseen liittyvää tietoa mm asianet-sähköpostilistan ja sosiaalisen median kautta.
[expand title=”Aasia-verkoston jäsenyliopistot” tag=”h3″]

Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Verkoston jäseneksi voivat liittyä myös muut suomalaiset yliopistot. Uusien jäsenten ottamisesta päättää verkoston johtoryhmä.[/expand]

[expand title=”Organisaatio” tag=”h3″]

Verkoston johtajana toimii Outi Luova, joka on Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen yliopistonlehtori ja varajohtaja. Verkoston koordinaatioyksikkö toimii samassa keskuksessa.

Jokainen jäsenyliopisto nimeää yhden edustajan ja varaedustajan yliopistoverkoston johtoryhmään, jonka puheenjohtajana verkoston johtaja toimii.[/expand]

[expand title=”Koordinaatioyksikkö” tag=”h3″]

Outi Luova, verkoston johtaja, yliopistonlehtori
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, 20014 Turun yliopisto
puh +358 29 450 3058
e-mail: outi.luova(at)utu.fi

Riina Karskela, koulutussuunnittelija
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, 20014 Turun yliopisto
puh +358 29 450 3628
e-mail: opo-yht(at)utu.fi

Silja Keva, Yliopisto-opettaja
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, 20014 Turun yliopisto
puh +358 29 450 3055
e-mail: silja.keva(a)utu.fi[/expand]