New: MOOCs in Asian studies

Excellent news for everyone who are eager to know more about Asia: Starting from the autumn semester 2021, the Finnish University Network for Asian Studies will offer MOOC-courses that are free and available for everyone. The courses are based on textbooks, and they contain various assignments such as quizzes, summaries and peer reviews. The courses can be taken independently in the DigiCampus-learning environment during the course periods. Students who complete the courses successfully, will get a certificate.

Loistavia uutisia kaikille, jotka ovat innokkaita oppimaan uutta Aasiasta: ensi syyslukukaudesta lähtien Yliopistojen Aasia-verkoston tarjotaa kaikille avoimia MOOC-kursseja. Kurssit perustuvat oppikirjoihin ja niihin kuuluu erilaisia harjoituksia kuten monivalintatehtäviä, tiivistelmiä ja vertaisarviointeja. Kurssit voi suorittaa itsenäisesti DigiCampus-ympäristössä kurssijaksojen ajan. Opiskelijat, jotka suorittavat kurssit hyväksyttävästi saavat niistä todistuksen.

Uudet MOOC-kurssimme / our new MOOC-courses: