Kiinan poliittinen järjestelmä

Chinese garden gateway

Kevät 2024, kevät 2025

Hakuaika: Lue tarkemmin hakuajoista!

Kieli: Suomi

Opintopisteet: 3 op + 2 op

Aika:

kevät 2024

  • kurssi (3 op) 8.1.-10.3.2024
  • essee (2 op) 8.1.-31.5.2024

kevät 2025: kurssi (3 op)

Taso: syventävä

Järjestäjä: Kurssin järjestää Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus ja sitä koordinoi Yliopistojen Aasia-verkosto.

Yhteyshenkilö: yliopistonlehtori Outi Luova (TY)

Tavoitteet: Kurssi perehdyttää opiskelijat Kiinan omaperäiseen poliittiseen järjestelmään. Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat nyky-Kiinan keskeiset poliittiset instituutiot, niissä tapahtuneet muutokset ja niiden toimintaperiaatteita. Kurssi antaa hyvät valmiudet analysoida Kiinan politiikan tapahtumia poliittisen järjestelmän lähtökohdista käsin. Kurssin jälkeen opiskelijat voivat myös arvioida hyvän hallinnon toteutumista kiinalaisessa poliittisessa järjestelmässä kestävän kehityksen 16 päämäärän kontekstissa (rauha, oikeudenmukaisuus, hyvä hallinto).

Sisältö: Kiina on vaurastunut ja voimistunut, mutta Kiinan autoritaarinen poliittinen järjestys ei muistuta länsimaiden toimintatapoja. Siksi on oleellista ymmärtää Kiinan poliittisen järjestelmän perusteet ja sen toimintaperiaatteet. Kiinan poliittinen järjestelmä on ainutlaatuinen yhdistelmä keisarillista menneisyyttä, leninististä (jälki)totalitarismia ja nykyaikaisia julkisjohtamisen oppeja. Sen toiminnassa korostuvat sekä muodolliset puoluevaltion instituutiot että epämuodolliset poliittisen kulttuurin piirteet. Kurssilla käsitellään valtion ja yhteiskunnan välisiä suhteita, valtion roolia taloudessa sekä Kiinan ulkopolitiikkaa. Kurssilla tutuksi tulevat myös Kiinan kansantasavallan keskeiset poliittiset instituutiot, niiden historialliset taustat ja toiminnalliset piirteet sekä tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet.

Suoritustavat:

3 opintopisteen kokonaisuus:

  • oppikirja: Kiinan poliittinen järjestelmä. Kirjoittajat: Mattlin, Paltemaa, Vuori. Vastapaino 2023. 376 s.
  • lukumateriaaleja, podcasteja.
  • monivalintatehtäviä ja lyhyitä kirjoitustehtäviä.
  • Kurssilla on kuusi temaattista kokonaisuutta. Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa niin, että jokaiseen teemaan voi käyttää kaksi viikkoa.

2 opintopisteen valinnainen kokonaisuus:

  • essee, pituus noin 1500 sanaa. Ota yhteyttä opettajaan aiheen valitsemiseksi. Tämän osion voi suorittaa vain 3 op kokonaisuuden yhteydessä.

Arvostelu: 0-5

 Vaatimukset: Perustiedot Kiinasta, esim. kurssi “Johdatus Itä-Aasiaan”.

Kurssille hakeminen:

Peppi-järjestelmää EI käytetä tälle kurssille ilmoittautumisessa. Sen sijaan hae kurssille Aasia-verkoston kautta.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat vahvistusviestin. Viesti lähetetään muutama viikko hakuajan päätyttyä. Jos sinut on hyväksytty kurssille, saat kutsuviestin kurssialueelle kurssin alkamispäivänä. Alkamispäivä löytyy kurssin sivulta http://www.asianet.fi . Kutsuviesti tulee osoitteeseen, jonka annoit hakulomakkeessa. Viesti voi päätyä roskapostin joukkoon, joten jos sitä ei kuulu, tarkista myös roskapostikansiosi.

Kurssille otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja niin että paikat jakautuvat tasaisesti verkoston jäsenyliopistojen kesken.