Apply for Introductory Courses

How to apply for introductory courses?

  • FAQ
  • Study Guide
  • Application period for summer 2024 studies has ended 
  • Link to summer application form (closed)
  • Next Application period for courses provided during the autumn term 2024 is 19.8.-15.9, 2024

 

 • The online introductory courses of the Finnish University Network for Asian Studies provide you with basic knowledge of the history and contemporary societies of East, Southeast and South Asia, as well as the business environments of East and Southeast Asia. There are four undergraduate courses suitable for anyone interested in Asia. The East, Southeast and South Asia courses are taught in Finnish, while the Business in East and Southeast Asia course is taught in English. By combining introductory courses with advanced courses from the University Network for Asian Studies, you can complete a minor through the “Mini Minor in Asian Studies” (10 ECTS) or the “Asian Programme” (at least 25 ECTS). Each introductory course consists of two parts:
  – A basic course (3 ECTS) which is open to everyone, free of charge, and organized as a MOOC
  – An advanced section (2 ECTS) which is open free of charge for students from the member universities of the Finnish University Network for Asian Studies, and for a fee for other students. You can apply for one or multiple courses. If you wish to take more than one course, please consider whether this is feasible, as online courses require good time management and a considerable amount of independent studying.

  Introductory courses:

  1. Johdatus Itä-Aasiaan (3 + 2 ECTS) (Autumn term) (Only available in Finnish)
  Kurssi johdattaa opiskelijan Kiinan, Etelä-Korean, Pohjois-Korean ja Japanin historiaan ja nyky-yhteiskuntiin. Kurssilla tutustutaan maiden poliittisiin järjestelmiin ja erityispiirteisiin kuten Kiinan puolue-valtiojärjestelmä, tarkastellaan talouden kehityskaaria ja pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten väestön ikääntyminen, työelämän haasteet ja naisten ja vähemmistöjen asema.

  2.Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 + 2 ECTS) (Autumn term) (Only available in Finnish)
  Kurssi johdattaa opiskelijan Kaakkois-Aasian kulttuuriseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen, nyky-yhteiskuntiin ja talouteen. Kurssilla opiskelijat tutustuvat alueeseen eri teemojen kautta. Keskeisiä aiheita ovat talouden kehitys ja kestävän kehityksen kysymykset kuten ympäristöongelmat ja kansalaisyhteiskunta. Kurssi käsittelee myös alueellista yhteistyötä Mekong-joen alueella, Aseanin piirissä ja muuttoliikkeen hallinnassa.

 • 3. Introduction to Chinese Politics and Society (3 ECTS) (Autumn term)
  This course equips students with a foundational understanding of Chinese contemporary politics and society. After the course, you will recognize China’s central political institutions and have a general understanding of the policy implementation process in China. Also, you will understand salient issues in Chinese society such as migration, inequality, aging society, digitalization and the civil society. The course improves students’ ability to understand sustainability issues in a global context, and it strengthens skills in independent work and time management.

 • 4.Johdatus Etelä-Aasiaan (3 + 2 ECTS) (Spring term) (Only available in Finnish)
  Kurssilla keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

  5. Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 +2 op) (Spring term)
  The course covers various aspects of business and management practices such as location decision, market access and supply chains. Students learn about individual countries as well as regional economic integration.

 • Minor Study Programmes

  Asian Programme 25 ECTS

  The Asian Programme is an interdisciplinary study programme which gives students basic knowledge on East, Southeast and South Asia. After taking the introductory courses the students can deepen their knowledge with business and cultural history. Students can either take the whole Asian Programme or choose individual courses. This minor consists of at least three introductory course modules described above (3 x 5 ECTS) and elective advanced courses offered by the Asia Network. More details can be found here.

  Mini Minor 10 ECTS

  The Mini Minor is designed for students who prefer to include a small minor in Asian Studies in their degree. It provides the possibility to gain advanced knowledge of a specific theme or region.  The Mini Minor consists of one introductory course (5 credits) and suitable advanced courses. More details can be found here.

   

  How to apply?

  1. Students of the Asia Network’s member universities

  Students who are actively enrolled in a member university of the Asia Network can take the courses free of charge.

  The members of the Finnish University Network for Asian Studies are:

  • University of Turku
  • University of Jyväskylä
  • Tampere University
 • Students from the following universities of applied sciences can also take part in Asianet courses free of charge through local bilateral institutional agreements.

  Tampere University of Applied Sciences (through the agreement with Tampere University)
  JAMK University of Applied Sciences (through the agreement with University of Jyväskylä)

 • 2. Other students
 • a) A non-degree self-funding student of the Asia Network (University of Turku).You can apply for the courses as an non-degree self-funding student by paying a fee of 250 euros for the study right for a minor (up to 25 ECTS). To do this, you must first fill the Asia Network application form and the UTU application form for non-degree studies. Once you have received the acceptance letter, make sure to pay the study fee before the courses start in order to receive the registration codes for the courses. For advanced courses, sufficient background knowledge of the course subjects is required. Self-funding students must demonstrate that they have the necessary background knowledge, either through studies or work experience.

 

 • b) Via the Open University at the University of Turku
 • Some courses arranged by the Center for East Asian Studies can be taken via the Open University. The Open University has its own, separate application process, criteria and fees. For more information, please visit these pages:In Finnish: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/east-asian-studies
  In English: https://www.utu.fi/en/open-university-studies/courses) The three-credit-unit introductory MOOC courses are free of charge for everyone. Course areas can be accessed during the course period via the DigiCampus platform by logging into the course with your Google or HAKA account. Independently enrolled students will receive a certificate from the DigiCampus platform after completing the course, but they will not receive credits. 

  When to apply?

 • Application period for summer 2024 studies: March 25 – April 21, 2024
 • Application period for courses provided during the autumn term 2024: 19.8.-15.9, 2024
 • Application period for courses provided during the spring term 2025: 1.11-17.11, 2024
 • Decisions

  Once your application has been processed, you will receive a message about the decision. This will come a few weeks after the application period has ended. If you are accepted to the course, you will receive a welcoming email on the first day of the course, and gain access to the course site in the Moodle. The welcome email comes to the address you have given in the application form. It may go to the spam or offers-folder of your email (at least Gmail tends to do it), so check those folders too.

  Study Credits

  Students who enroll through the Asia Network or the Open University of Turku and who successfully complete a course will receive study credits.

  If you enroll independently in a MOOC course (3 ECTS), you will receive a certificate after successfully completing a course, but no study credits. If you want to receive study credits from a MOOC course, check in advance with your university/polytechnic if they give credits for the MOOC certificate.

  Before applying to a course, please check with your own institution whether you can include the course in your degree.

Hakuohjeet johdantokursseille

  • FAQ
  • Study Guide
  • Hakuaika kesälukukauden kursseille on päättynyt.
  • Seuraava hakuaika syyslukukaudella 2024 järjestettäviin opintoihin on 19.8.-15.9, 2024
  • Linkki hakulomakkeeseen (suljettu)

 

 • Yliopistojen Aasia-verkoston johdantotason verkkokursseilla saat perustiedot Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian historiasta ja nyky-yhteiskunnista, sekä Itä- ja Kaakkois-Aasian liiketoimintaympäristöstä. Johdantokursseja on neljä ja ne sopivat kaikille Aasiasta kiinnostuneille. Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasia-kurssit suoritetaan suomeksi, liiketalouskurssin suorituskieli on englanti. Yhdistämällä johdantokursseja Aasia-verkoston syventäviin kursseihin, voit koota sivuainekokonaisuuden kahdella eri tavalla: Mini Minor (10 op) tai Aasian ohjelma (25 op). Jokainen johdantokurssi koostuu kahdesta osasta:
  – kaikille avoimesta ja maksuttomasta peruskurssista (3 op), joka järjestetään MOOC-kurssina, ja
  – syventävästä osiosta (2 op), jolle voi osallistua Yliopistojen Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat maksutta, ja muut opiskelijat maksua vastaan. Voit hakea yhdelle tai useammalle kurssille. Jos haluat suorittaa useamman kurssin, ole realistinen sen suhteen, miten monta opintopistettä pystyt suoritamaan lukukauden aikana. Verkkokurssien suorittaminen vaatii hyvää ajankäytön suunnittelua ja omatoimista opiskelua.

  Johdantokurssit:

  1. Johdatus Itä-Aasiaan (3 + 2  op) (syyslukukausi)
  Kurssi johdattaa opiskelijan Kiinan, Etelä-Korean, Pohjois-Korean ja Japanin historiaan ja nyky-yhteiskuntiin. Kurssilla tutustutaan maiden poliittisiin järjestelmiin ja erityispiirteisiin kuten Kiinan puolue-valtiojärjestelmään, tarkastellaan talouden kehityskaaria ja pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten väestön ikääntymistä, työelämän haasteita sekä naisten ja vähemmistöjen asemaa.

  2. Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 + 2 op) (syyslukukausi)
  Kurssi johdattaa opiskelijan Kaakkois-Aasian kulttuuriseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen, nyky-yhteiskuntiin ja talouteen. Kurssilla opiskelijat tutustuvat alueeseen eri teemojen kautta. Keskeisiä aiheita ovat talouden kehitys ja kestävän kehityksen kysymykset kuten ympäristöongelmat ja kansalaisyhteiskunta. Kurssi käsittelee myös alueellista yhteistyötä Mekong-joen alueella, ASEANin piirissä ja muuttoliikkeen hallinnassa

 • 3. Introduction to Chinese Politics and Society (3 ECTS) (autumn term)
  This course equips students with a foundational understanding of Chinese contemporary politics and society. After the course, you will recognize China’s central political institutions and have a general understanding of the policy implementation process in China. Also, you will understand salient issues in Chinese society such as migration, inequality, aging society, digitalization and the civil society. The course improves students’ ability to understand sustainability issues in a global context, and it strengthens skills in independent work and time management.

 • 4. Johdatus Etelä-Aasiaan (3 +2 op) (kevätlukukausi)
  Kurssilla keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

  5. Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 +2 op) (spring term)
  The course covers various aspects of business and management practices such as location decision, market access and supply chains. Students learn about individual countries as well as regional economic integration.

   

  Sivuainekokonaisuudet

  Aasian ohjelma 25 op

  Aasian ohjelma on monitieteinen perusopintotasoinen sivuaine, joka tarjoaa opiskelijalle perustiedot Aasiasta. Sivuaine koostuu vähintään kolmesta 5 op:n johdantokurssista sekä Yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamista englanninkielisistä syventävistä kursseista, niin että opintopisteitä on yhteensä vähintään 25.

  Mini Minor 10 op

  Mini Minorin suorittamalla voit perehtyä yhteen alueeseen tai teemaan syvemmin. Tämä sivuaine koostuu yhdestä johdantokurssista (5 op) ja samaa aluetta tai teemaa käsittelevistä Aasia-verkoston syventävistä kursseista. Koska kurssitarjonta vaihtelee vuosittain, tarkista Aasia-verkoston sivulta millä kurssiyhdistelmillä voit koota Mini Minor -sivuaineen.

   

  Miten kursseille voi hakea?

  1. Yliopistojen Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat

  Opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus Aasia-verkoston jäsenyliopistossa voivat suorittaa kursseja ilmaiseksi.

  Jäsenyliopistoja ovat:
  Jyväskylän yliopisto
  Tampereen yliopisto
  Turun yliopisto

  + Tampereen Ammattikorkeakoulu (Tampereen yliopiston jäsenyyden kautta)
  + Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (Jyväskylän yliopiston jäsenyyden kautta)

  2. Muut opiskelijat

  a) Aasia-verkoston (Turun yliopiston) itsemaksavana erillisopiskelijana

  Voit hakea kursseille itsemaksavana erillisopiskelijana maksamalla 250 euron maksun sivuaineopinto-oikeudesta (max 25 op). Täytä ensin Aasia-verkoston hakulomake ja TY:n hakulomake erillisopintoihin. Kun olet saanut hyväksymisilmoituksen, maksa osallistumismaksu ennen kurssien alkamista, jotta saat kirjautumiskoodin kursseille.

  Syventävillä kursseilla vaaditaan riittävät taustatiedot kurssin aiheesta. Itsemaksavan opiskelijan tulee osoittaa, että hänellä on joko opintojen tai työkokemuksen kautta tarpeelliset taustatiedot.

  b) Turun yliopiston avoimen yliopisto kautta

  Osa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen järjestämistä Aasia-verkoston kursseista on suoritettavissa Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta.  Avoimella yliopistolla on oma hakujärjestelmä, hakukriteerit ja kurssimaksut.  Lisätietoja näillä sivuilla: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/east-asian-studies

  c) Johdantotason kolmen opintopisteen kokoisia MOOC-kursseja voivat suorittaa kaikki ilmaiseksi. Kurssialueille pääsee  DigiCampus-alustalta kirjautumalla kurssiin Google- tai HAKA-tunnuksilla.  Rekisteröitymisajat näet DigiCampuksen sivuilta. Itsenäisesti kirjautuneet opiskelijat saavat kurssin suoritettuaan todistuksen DigiCampus-alustalta, mutta he eivät saa opintopisteitä.

  Hakupäätökset

  Kun hakemukset on käsitelty, saat sähköpostitse päätöksen. Viesti tule pari viikkoa hakuajan päätyttyä. Jos sinut on hyväksytty kurssille, saat kurssin alkamispäivänä kurssin opettajalta viestin, joka sisältää kurssialueen osoitteen ja avaimen. Asianet-sivulta voit tarkistaa kurssien alkamispäivät. Kutsuviesti tulee samaan osoitteeseen, jonka ilmoitit hakulomakkeessa. Se saattaa mennä roskapostikansioon (ainakin Gmailin kohdalla tapahtuu usein niin), joten tarkista myös roskapostikansiosi.

 • Hakuajat
  • Hakuaika kesän 2024 opintoihin: 25.3. – 21.4.2024
  • Hakuaika syyslukukaudella 2024 järjestettäviin opintoihin: 19.8.-15.9, 2024
  • Hakuaika kevätlukukaudella 2025 järjestettäviin opintoihin: 1.11-17.11, 2024
 • Suoritusmerkinnät

  Aasia-verkoston tai Turun yliopiston avoimen yliopiston haun kautta hyväksytyt opiskelijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat suoritusmerkinnän.

  Jos kirjaudut MOOC-kurssille (3 op) itsenäisesti, saat kurssitodistuksen suoritettuasi kurssin hyväksytysti, mutta et saa suoritusmerkintää. Jos haluat suoritusmerkinnän, kysy oppilaitoksestasi jo ennen opintojen alkua, hyväksyykö se MOOC-kurssien kurssitodistuksia.

  Ennen kuin haet kurssille, tarkista omasta oppilaitoksestasi, että voit sisällyttää opinnot tutkintoosi.