Johdatus Etelä-Aasiaan

Southasia

kesä 2024, kevät 2025

———————

Hakuaika kesän 2024 kursseille: 25.3. – 21.4. 2024. Lue lisää hakuohjeista!

Turun yliopiston opiskelijat voivat hakea kurssille suoraan Pepin kautta.

Kurssin voi suorittaa:

Kevät 2024:

  • Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op) 5.2.-5.5.2024
  • Etelä-Aasian uutismedia (2 op) 25.3.-31.5.2024

Kesä 2024

  • Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op) 20.5.-31.7.2024 (vain Yliopistojen Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille)

Kieli: Suomi

Järjestäjä: Kurssin järjestää Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus ja sitä koordinoi Yliopistojen Aasia-verkosto.

Yhteyshenkilö: yliopistonlehtori Outi Luova (TY)
Uutismediakurssin opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

Taso: johdantokurssi / aineopinnot

Tavoitteet: Kurssilla opiskelijat tutustuvat Etelä-Aasian maiden lähihistorian päävaiheisiin sekä oppivat ymmärtämään alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssin jälkeen opiskelijat tuntevat Afganistanin, Bangladeshin, Pakistanin ja erityisesti Intian nyky-yhteiskuntien kehityslinjat ja suurimmat haasteet. Kurssi kehittää opiskelijan taitoja seuraavilla aloilla: tiedon hakeminen ja yhdistely, opitun soveltaminen, argumentointi ja itsenäinen opiskelu.

Sisältö: Kurssilla keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

Kurssi koostuu kahdesta osasta
Jos aiot tehdä Aasian ohjelman tai Mini Minor -sivuaineen, ota koko 5 opintopisteen paketti tästä kurssista.

  1. Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op)

Kaikille avoin MOOC-kurssi.  Kurssi suoritetaan itsenäisesti DigiCampus-oppimisympäristössä. Kurssin oppimateriaaliin kuuluu sekä kirjallista materiaalia että erilaisia verkkomateriaaleja. Monipuoliset verkossa suoritettavat tehtävät tukevat ja täydentävät ja auttavat opiskelijaa soveltamaan ja pohtimaan oppimaansa. Tehtäviin sisältyy mm. kysely- ja keskustelutehtäviä, tiivistelmiä, pohdintatehtäviä ja vertaisarvioituja kirjoitustehtäviä. Kurssi on kokonaan suomenkielinen.

Kurssi koostuu viidestä osiosta: Johdanto Etelä-Aasiaan; Kolonialismista kansallisvaltioihin: Etelä-Aasian lähihistoria; Yhteiskunta, politiikka ja kulttuuri; Talous ja ympäristö; Etelä-Aasia globaalissa kontekstissa.

Kurssin voi suorittaa kurssikauden aikana omassa tahdissa. Alustavan suunnitelman mukaan aikatauluun sidottuja tehtäviä avautuu suoritettavaksi huhtikuussa.

Kurssin materiaali:  Kurssi perustuu oppikirjaan ja verkosta saatavilla olevaan materiaaliin.

Oppikirjana on juuri julkaistu ensimmäiseen suomenkielinen perusteos oman aikamme Etelä-Aasiasta:”ETELÄ-AASIAN YHTEISKUNTA, KULTTUURI JA POLITIIKKA – Intia, Pakistan ja Bangladesh”. Voit tilata kirjan hintaan 20€ UTUshopista. E-kirja on myös saatavilla UTUshopissa ja maksaa 15€. Kirja on myös saatavilla ainakin Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kirjastoissa.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Jos sinut on hyväksytty tälle MOOC-kurssille (3 op) Aasia-verkoston kurssihaun kautta saat suoritusmerkinnän kun olet suorittanut kurssin hyväksyttävästi.

Voit myös kirjautua itsenäisesti MOOC-kurssille (3 op) ilman hakuprosessia. Jos kirjaudut itsenäisesti DigiCampus-sivun kautta, saat kurssin suoritettuasi suoritustodistuksen DigiCampus-alustalta.  Tässä tapauksessa, jos haluat kurssista suoritusmerkinnän, kysy jo ennen kurssin alkua omasta oppilaitoksestasi, hyväksyvätkö he tämän kurssin osaksi opintojasi.

2. Etelä-Aasian uutismedia (2 op)

Tälle kurssille voivat osallistua Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat sekä Aasia-verkoston itsemaksavat opiskelijat. Kurssille otetaan korkeintaan 50 osallistujaa.

Tällä kurssilla pääset soveltamaan johdantokurssilla oppimaasi perehtymällä Etelä-Aasian maiden uutismedioihin. Kurssi on tarkoitettu jatkoksi 3 op kurssiosiolle ja sen suorittaminen on edellytys tälle kurssille osallistumiselle.

Opiskelijat
1) lukevat taustatietoa Etelä-Aasian maiden mediasta,
2) osallistuvat ryhmäkeskusteluun ajankohtaisista uutisista, sekä
3) kirjoittavat lyhyen media-analyysin (3-4 sivua).

Kurssimateriaali sisältää tieteellisiä artikkeleita sekä uutistekstejä ja uutisvideoita. Materiaalit englanninkielisiä. Tehtäviin voi vastata suomeksi tai englanniksi.

Arvostelu: 1-5

Kurssi järjestetään DigiCampus-alustalla. Kurssin alkaessa saat opettajalta kurssin linkin ja kurssiavaimen.

Kurssille hakeminen:

Hakulomake ja lisätietoja haun tarkasta ajankohdasta ja hakuprosessista löytyy tältä sivulta.

Turun yliopiston opiskelijoiden kannattaa ilmoittautua kurssille Pepin kautta.

Johdatus Etelä-Aasiaan MOOC-osion (3 op) voi myös suorittaa itsenäisesti kirjautumalla kurssille Google- tai HAKA-tunnuksilla tältä DigiCampuksen sivulta kirjautumisjakson aikana. Kirjautumisjaksot näet DigiCampuksen sivuilta.

Todistus ja suoritusmerkintä:

Aasia-verkoston haun kautta hyväksytyt opiskelijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat suoritusmerkinnän. Suoritusmerkinnät kirjataan kurssin päätyttyä Turun yliopiston opintorekisteriin, josta voit siirtää suorituksesi omaan yliopistoosi. Katso ohjeet Study Guide -opinto-oppaasta.

Johdatus Etelä-Aasiaan MOOC -osioon (3 op) DigiCampuksen kautta itsenäisesti kirjautuneet opiskelijat saavat kurssitodistuksen suoritettuaan kurssin hyväksytysti, mutta he eivät saa suoritusmerkintää. Jos haluat suoritusmerkinnän, voit kysyä soveltuvasta oppiaineesta yliopistossasi/korkeakoulussasi voidaanko kurssin suoritus hyväksyä sinne.

Huom! Suomenkieliset johdantokurssit korvaavat aiemmat vastaavat englanninkieliset kurssit. Jos olet jo suorittanut jonkun englanninkielisistä johdantokursseista ja saanut siitä merkinnän yliopistosi opintorekisteriin, et voi saada vastaavasta uudesta kurssista enää uutta opintorekisterimerkintää. Voit kuitenkin halutessasi tehdä uuden MOOC-kurssin esim. tietojasi päivittääksesi ja saat silti kurssista DigiCampuksen todistuksen, vaikka opintopisteitä ei rekisteröidäkään tutkintoosi. Kirjaudu siinä tapauksessa kurssille suoraan DigiCampuksen kautta.

Jos olet suorittamassa Yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamaa Aasian ohjelma -sivuainetta, voit yhdistää siinä aiemmin tehtyjä englanninkielisiä verkkokursseja ja uusia suomenkielisiä johdantokursseja, kunhan kurssit eivät ole aiheeltaan samoja.

Photo: Ji-Elle, Wikimedia Commons