Johdatus Etelä-Aasiaan

Southasia

Kevät 2022

Vanha “Contemporary South Asia” -verkkokurssi uudistuu ja muuttuu suomenkieliseksi. Kevätlukukaudella 2022 voit suorittaa  MOOC-kurssin “Johdatus Etelä-Aasiaan”  (3 op) ja “Etelä-Aasian uutismedia” -kurssin (2 op). 

From spring 2022 onwards “Contemporary South Asia” -course will be organised in a new  format in Finnish, with 3 ECTS  MOOC course and 2 ECTS news media course.  

Hakuaika: 1-21. 11. 2021

Kieli: Suomi

Opintopisteet: 3 op + 2 op

Aika:
Johdatus Etelä-Aasiaan 1.2.-30.4. 2022
– Etelä-Aasian uutismedia 1.4.-31.5. 2022

Järjestäjä: Kurssin järjestää Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus ja sitä koordinoi Yliopistojen Aasia-verkosto.

Yhteyshenkilö: yliopistonlehtori Outi Luova (TY)
Uutismediakurssin opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet: Kurssilla opiskelijat tutustuvat Etelä-Aasian maiden lähihistorian päävaiheisiin sekä oppivat ymmärtämään alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssin jälkeen opiskelijat tuntevat Afganistanin, Bangladeshin, Pakistanin ja erityisesti Intian nyky-yhteiskuntien kehityslinjat ja suurimmat haasteet. Kurssi kehittää opiskelijan taitoja seuraavilla aloilla: tiedon hakeminen ja yhdistely, opitun soveltaminen, argumentointi ja itsenäinen opiskelu.

Sisältö: Kurssilla keskiössä on Etelä-Aasian maiden yhteiskunnallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen muutos kolonialismin jälkeisissä kansallisvaltioissa. Se käsittelee myös alueen valtioiden vuorovaikutusta sekä alueen roolia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssi tutustuttaa opiskelijat erityisesti Intiaan: sen talouteen, nykykulttuuriin ja ympäristökysymyksiin.

Kurssi koostuu kahdesta osasta
Jos aiot tehdä Aasian ohjelman tai Mini Minor -sivuaineen, ota koko 5 opintopisteen paketti tästä kurssista.

  1. Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op)
    1.2.-30.4. 2022

Kaikille avoin MOOC-kurssi.  Kurssi suoritetaan itsenäisesti DigiCampus-oppimisympäristössä. Kurssin oppimateriaaliin kuuluu sekä kirjallista materiaalia että erilaisia verkkomateriaaleja. Monipuoliset verkossa suoritettavat tehtävät tukevat ja täydentävät ja auttavat opiskelijaa soveltamaan ja pohtimaan oppimaansa. Tehtäviin sisältyy mm. kysely- ja keskustelutehtäviä, tiivistelmiä, pohdintatehtäviä ja vertaisarvioituja kirjoitustehtäviä. Kurssi on kokonaan suomenkielinen.

Kurssin voi suorittaa kurssikauden aikana omassa tahdissa. Alustavan suunnitelman mukaan aikatauluun sidottuja tehtäviä avautuu suoritettavaksi huhtikuussa.

Kurssin materiaali:  kurssi perustuu kirjalliseen materiaalin ja verkosta saatavilla olevaan materiaaliin. Aikaisemmin mainittu oppikirja ei ehdi valmistua kevääksi.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Jos sinut on hyväksytty tälle MOOC-kurssille (3 op) Aasia-verkoston kurssihaun kautta saat suoritusmerkinnän kun olet suorittanut kurssin hyväksyttävästi.

Voit myös kirjautua itsenäisesti MOOC-kurssille (3 op) ilman hakuprosessia. Kirjautumisaika alkaa 1.2. ja päättyy 6.3. 2022. Jos kirjaudut itsenäisesti DigiCampus sivun kautta saat kurssin suoritettuasi suoritustodistuksen DigiCampus-alustalta.  Tässä tapauksessa, jos haluat kurssista suoritusmerkinnän kysy jo ennen kurssin alkua omasta oppilaitoksestasti hyväksyvätkö he tämän kurssin osaksi opintojasi.

2. Etelä-Aasian uutismedia (2 op)
1.4.-31.5. 2022

Tälle kurssille voivat osallistua Aasia-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat sekä Aasia-verkoston itsemaksavat opiskelijat. Kurssille otetaan korkeintaan 50 osallistujaa.

Tällä kurssilla pääset soveltamaan johdantokurssilla oppimaasi perehtymällä Etelä-Aasian maiden uutismedioihin. Kurssi on tarkoitettu jatkoksi 3 op kurssiosiolle ja sen suorittaminen on edellytys tälle kurssille osallistumiselle.

Opiskelijat
1) lukevat taustatietoa Etelä-Aasian maiden mediasta,
2) osallistuvat ryhmäkeskusteluun ajankohtaisista uutisista, sekä
3) kirjoittavat lyhyen media-analyysin (3-4 sivua).

Kurssimateriaali sisältää tieteellisiä artikkeleita sekä uutistekstejä ja uutisvideoita. Materiaalit englanninkielisiä. Tehtäviin voi vastata suomeksi tai englanniksi.

Arvostelu: 1-5

Kurssi järjestetään http://www.digicampus.fi alustalla. Kurssin alkaessa saat opettajalta kurssin linkin ja kurssiavaimen.

Kurssille hakeminen:

Näille kursseille hakuaika on marraskuussa. Hakulomake ja lisätietoja haun tarkasta ajankohdasta ja hakuprosessista löytyy tältä sivulta.

Johdatus Etelä-Aasiaan MOOC-osion (3 op) voi myös suorittaa itsenäisesti kirjautumalla kurssille Google- tai HAKA-tunnuksilla tältä DigiCampuksen sivulta kirjautumisjakson aikana. Kirjautumisjakso alkaa 1.2. ja loppuu 6.3.2022.

Todistus ja suoritusmerkintä:

Aasia-verkoston haun kautta hyväksytyt opiskelijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat suoritusmerkinnän. Suoritusmerkinnät kirjataan kurssin päätyttyä Turun yliopiston opintorekisteriin, josta voit siirtää suorituksesi omaan yliopistoosi. Katso ohjeet Study Guide -opinto-oppaasta.

Johdatus Etelä-Aasiaan MOOC -osioon (3 op) DigiCampuksen kautta itsenäisesti kirjautuneet opiskelijat saavat kurssitodistuksen suoritettuaan kurssin hyväksytysti, mutta he eivät saa suoritusmerkintää. Jos haluat suoritusmerkinnän, voit kysyä soveltuvasta oppiaineesta yliopistossasi/korkeakoulussasi voidaanko kurssin suoritus hyväksyä sinne.

Huom! Suomenkieliset kanditason kurssit korvaavat aiemmat vastaavat englanninkieliset kurssit. Jos olet jo suorittanut jonkun englanninkielisistä kanditason kursseista ja saanut siitä merkinnän yliopistosi opintorekisteriin, et voi saada vastaavasta uudesta kurssista enää uutta opintorekisterimerkintää. Voit kuitenkin halutessasi tehdä uuden MOOC-kurssin esim. tietojasi päivittääksesi ja saat silti kurssista DigiCampuksen todistuksen, vaikka opintopisteitä ei rekisteröidäkään tutkintoosi. Kirjaudu siinä tapauksessa kurssille suoraan DigiCampuksen kautta.

Jos olet suorittamassa Yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamaa Aasian ohjelma -sivuainetta, voit yhdistää siinä aiemmin tehtyjä englanninkielisiä verkkokursseja ja uusia suomenkielisiä kanditason kursseja, kunhan kurssit eivät ole aiheeltaan samoja.

Photo: Ji-Elle, Wikimedia Commons